Technická správa a údržba nemovitostí

Zajišťujeme technickou správu budov, tzn. běžnou údržbu spojenou s provozem budov a nemovitostí. Technická správa budov představuje pravidelný monitoring stavu, revize, pravidelné odborné kontroly a pravidelnou a preventivní údržbu včetně vedení povinné technické dokumentace spojené se správou  budov. 

Technická správa budov  zahrnuje i NONSTOP havarijní službu (7 dní v týdnu 24 hod.) s garantovanou dobou dojezdu pohotovostního vozidla. Jsme schopni vyřešit potřebné opravy havarijních stavů a to buďto přímo naší firmou anebo prostřednictvím odborných externích firem. 

V rámci jednotlivých projektů zajišťujeme:

Pravidelné kontroly,operativní, preventivní a prediktivní údržba
modernizace, optimalizace, úsporná opatření
veškeré opravy,evidenci a servisní práce dle aktuálních potřeb
havarijní dispečink 24h denně
zajištění a organizaci všech revizí a povinných prohlídek dle aktuálních předpisů
vedení a aktualizaci technické a provozní dokumentace